Seikkailijain kilta

Kilta sai alkunsa noin 30 vuotta sitten. Perustamisesta kerrotaan edelleen seuraavaa legendaa:

“Yartarin kaupunki oli kokemassa varman  tuhon, kun velho Irughis loi vihapäissään mahtavan tulielementaalin. Se alkoi tuhoamaan kivestä ja puusta rakennettua kaupunkia ja kaartin sotilaiden aseet kilpistyivät sen tuliseen kuoreen. Väki pakeni kauhuissaan, mutta pieni joukko astui urheasti kohtaamaan tuota pahan esiinloihtimaa tuhoajaa. Taistelija Ithar seuranaan manaajatar Azora sekä parantaja Nozin päättivät kohdata tuon tulisen hirviön.

Azora käytti tietouttaan sekä voimaansa suojatakseen seurueen kuumuutta vastaan. Samalla Nozin käytti  rukouksiaan vahvistaakseen taisteluhenkeä ja parantaakseen haavat. Taistelija Ithar nosti elementaalia vastaan miekkansa ja siunauksin suojattu miekka hehkui tuhannen timantin valoa. Se imi elementaalin valoa itseensä ja hehkui yhä kirkkaammin. Taistelu oli ankara ja suojauksista huolimatta ryhmän tuho näytti vääjäämättömältä, kun elementaalin puhdas tuhovoima oli rajaton. Viimeisillä voimillaan kolmikko pyysi jumaliaan ohjaamaan käsiensä voimaa. Azora loitsi suuren sateen samalla kun Nozin siunasi miekan. Ithar nosti miekan ja karjaisten sivalsi sen elementaalin tuliseen sydämeen, joka sai hirviön kaatumaan. Elementaalin takana makasi velho Irughis, joka oli itse päätynyt elementaalin tuhovimman ensimmäiseksi uhriksi.

Kaupunki oli kärsinyt suuria tuhoja tulipalojen tuhotessa taloja ja omaisuutta. Moni kaupungin asukkaista oli kuitenkin säästynyt paetessaan henkensä edestä. Kaupungin johto halusi osoittaa ryhmälle kiitollisuutensa ja kullan sijasta antoi heille kunnian perustaa seikkailijain killan. Kiltana he saisivat vaikuttaa kaupungin politiikkaan ja he saisivat oikeuden olla aarteenmetsästäjiä, kun aateliset tai papisto sellaisia tarvitsisivat.”

Kiltaa johtaa edelleen Ithar, jonka  apukäsinä toimivat velhotar Azora sekä parantaja Nozin. Heidän lisäkseen kiltaan kuuluu kaikkiaan 20 jäsentä, jotka ovat jakautuneet pieniksi seikkailijaryhmiksi taitojensa mukaan. Ryhmät saavat erilaisia tehtäviä, joita he usein suorittavat Yartaria ympäröivillä mailla. Osa tehtävistä saattaa viedä heidät kauaskin, mutta rohkeat kiltalaiset ovat tottuneita matkaamaan eivätkä kavahda ankariakaan olosuhteita.

Killan tunnus on tatuointi, jonka Ithar teetätti itselleen surmattuaan elementaalin. Sama tatuointi on jokaisella kiltalaisella ja uudet killan jäsenet saavat tatuoinnin aina liittymisriitissään. Tatuointi kuvastaa tulta sekä velhoa, joka koitti kontrolloida elementtiä mielivaltaisesti. Tatuointi muistuttaa kiltalaisia tuosta 30 vuoden takaisesta syyspäivästä, jolloin kilta sai alkunsa ja on sen jälkeen kasvanut tasaiseen tahtiin. Killan tunnus kuvattuna alla.

Killan asema kaupungissa

Seikkailijain kilta on arvostettu kilta Yartarissa, sillä heillä on taito  metsästää harvinaisiakin aarteita käsiinsä kauan sitten tuhoutuneista raunioista. Etenkin kaupungin varakkaat tilaavat killan jäseniä etsintäretkille. Joskus he hakevat kadonneita perheenjäseniä, joskus taas metsästävät suvun muinaista aarretta. Kiltaan valitut ovat niin kouliintuneita, että harvoin he jättävät palaamatta retkiltään, vaikka lukuisat hirviöt olisivat heitä vastassa.

Kiltalaiset ovat myös tunnettuja siitä, että pitävät sanansa ja ovat luotettavia toisin kuin kaupungissa oleva varkaiden kilta. Vaikka varkaiden killalla on myös taitoa hankkia esineitä käsiinsä, ovat heidän sopimuksensa usein arveluttavia ja työn tilannut saattaa itse kokea tulleensä huijatuksi. Tästä huolimatta seikkailijain ja varkaiden killalla on jatkuvaa kilpavarustelua ja taistelua erilaisista tehtävistä, sillä seikkailijain killan pyytämät maksut ovat selvästi varkaiden kiltaa korkeampia.

Seikkailijain kilta on myös edustettuina kaupungin kiltakokouksissa, kun niitä järjestetään. Ithar osallistuu näihin, mutta seurakseen hän valitsee aina jonkun kiltalaisen, jotta muutkin saisivat kokemusta poliittisesta suhmuroinnista. Kiltakokouksissa päätetään muun muassa kaupungin kehittämisestä sekä puolustuksesta, koska kaupunkia ympäröivillä mailla on monenlaista vihollista odottamassa kaupungin heikentymistä.

 


“Wizards of the Coast, Dungeons & Dragons, and their logos are trademarks of Wizards of the Coast LLC in the United States and other countries. © 2015 Wizards. All Rights Reserved.”
“This Web site is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Wizards of the Coast LLC. This Web site may use the trademarks and other intellectual property of Wizards of the Coast LLC, which is permitted under Wizards’ Fan Site Policy. For example, Dungeons & Dragons® is a trademark[s] of Wizards of the Coast. For more information about Wizards of the Coast or any of Wizards’ trademarks or other intellectual property, please visit their website at (www.wizards.com).”

Tulosta