Seikkailijoiden ammatit

Alla on kuvattu eri ammatit, joita harjoittavat yleensä päätyvät seikkailijoiden kiltaan. Toki hahmo on alkujaan voinut olla pelkkä maanviljelijä tai kirjuri, mutta ehkä hän on kulkenut jo jossain ja saanut hieman kokemusta ennen kiltaan mukaan pääsemistään.

 

 Barbaarit eli raakalaiset

Rajamailla elämä on rankkaa ja selviytyminen vie veronsa. Tällainen elämä vaatii soturilta paljon ja monet valitsevat barbaarin tien. Monet Uthgardtin sotureista ovat barbaareja ja he seuraavat usein toteemihenkien tietä ja opetusta. Barbaari valitsee itselleen toteemin, jonka oppeja hän elämässään seuraa. Toteemi antaa hänelle jopa maagisina pidettäviä voimia, jotka auttavat barbaaria selviytymään taisteluista. Barbaarit ovat usein ihmisiä, puolihaltioita tai kääpiöitä. Barbaarit eivät kanna paksua haarniskaa, vaan luottavat taisteluissa nopeuteen ja aseisiin.

 

 

 Bardit eli soittoniekat

Bardit nauttivat erityisluottamusta Faerunissa. He ovat tiedonkerääjiä ja uutisten tuojia, ilahduttavat kansalaisia soitolla ja laululla ja osaavat maagisen laulun lahjan. Bardit vaihtavat usein paikkaa, eivätkä he välttämättä pysy samassa paikassa kauaa, joten seikkailijan ammatti sopii bardille kuin nakutettu. Bardit ovat usein johtoasemassa seikkailijajoukkioissa hyvien puhetaitojensa vuoksi.

 

 

Papisto

Jumalat vaikuttavat valittujensa eli pappien kautta eniten kansalaisten elämään. Tyypillinen pappi Faerunissa palvoo vain yhtä jumalaa, mutta joskus papit ovat valinneet myös ryhmän jumaluuksia, joiden tahtoa he edistävät. Tällöin nämä jumaluudet ovat yleensä liittolaisia keskenään. Useat papeista kuuluvat johonkin uskonnolliseen järjestöön, mutta osa ei. Jumalat voivat valita kenet tahansa ja pappi voi joskus olla pohtivainen erakko, joka harvoin näkee edes muita uskovaisia. Monet uskonnollisista lahkoista etsivät erakkopappeja joukkoihinsa, mutta kaikki eivät tahdo kuulua erilaisiin kultteihin. Osa papeista asuu kylissä ja toimittaa kyläpastorin virkaa, kun taas toisista tulee kierteleviä saarnamiehiä tai parantajia, jotka levittävät jumalansa sanomaa kulkien.

 

Druidit

Druidit Faerunissa palvovat luontoa sen kaikissa muodoissaan. Druidien valittuja jumalia ovat usein Chauntea, Eldath, Mielikki, Silvanus ja myös Auril, Malar, Talos ja Umberlee, koska luonnolla on monet kasvot, eikä luonto ole aina ystävällinen. Toisin kuin papit, jotka palvovat usein vain yhtä jumalaa, druidit kunnioittavat kaikkia luonnon jumaluuksia ja näkevät heidät elävän luonnon kuvina: syntymän ja kuoleman kiertona, kylvön ja korjaamisen kiertona ja kasvun ja kuihtumisen kiertona. Vaikka druideja löytyykin eniten vanhoista metsistä, he ovat kuitenkin kaiken maan edustajia, niin viljapeltojen kuin upottavien soidenkin, myrskyävän meren ja jylhien vuorten. Druidien tiet ovat muinaiset ja salaiset ja useat druideista kuuluvat johonkin druidien piiriin, joka edustaa tiettyä aatesuuntaa. Druidien piireillä on usein liittolaisia, kuten samoojia ja barbaareja, jotka uskovat samoihin jumaliin kuin he.

 

Soturit

Sotureita on Faerunissa kaikensorttisia: urheita sotilaita, idealistisia nuoria aseenkantajia tai kova-naamaisia palkkasotureita. Jopa kaikkein rauhaarakastavimmissa maissa on oma kaupungin vartiosto ja monet muinaisista johtajista ja kuninkaista olivat itsekin sotureita. Niille, jotka tietävät kuinka toimia tappelussa löytyy jalansijaa joka puolelta. Monet Faerunin kansalaisista saattavat toimia nostoväkenä ja saada peruskoulutuksen soturiksi. Tästä he saattavat erikoista ammattisotilaiksi ja yletä jopa armeijan komentajiksi saakka, tosin yleensä komentajia tulee kuitenkin aatelisten parista. Soturit voivat toimia vankkurien vartijoina, sotilaina, kaupungin vartijoina (eli paikallisina poliisivoimina) tai jopa eräänlaisina gladiaattoreina pimeillä markkinoilla. Jotkut sotureista saattavat rikkoa lakia, jolloin he liittyvät usein rosvoporukoihin ryöstelemään esimerkiksi kulkijoita maantiellä.

 

Munkit

Varhaisimmat munkkiluostarit kohosivat eteläisiin Amniin ja Calimshaniin ja sieltä harjoittajat levisivät pikkuhiljaa pohjoiseen. Varhaisimmat lahkot ovat hajonneet pienempiin ja nyt Faerunissa on yli tusina niitä. Joskus munkkiluostarit ovat vain pieniä yhteisöjä, jotka elävät keskellä erämaata, kun taas toisissa on satoja jäseniä ja ne sijaitsevat lähempänä suuria kaupunkeja ja niillä on myös suuri vaikutus kaupunkien elämään ja politiikkaan. Suurin osa munkkilahkoista perustettiin ihmisten valtakuntiin ja suurin osa munkeista on ihmisiä. Toisaalta luostarit ovat jo kauan toimineet syrjittyjen ja takaa-ajettujen turvasatamina, joten luostareista voi löytyä minkä tahansa rodun edustajaa. Esimerkkejä munkkilahkoista ovat Pimeän kuun lahko, jotka ovat omistautuneet Sharille (pimeyden jumalatar), Keltaisen Ruusun lahko, joka on omistautunut Ilmaterille (kärsimyksen jumala), Aurinkosielut, jotka seuraavat munkkioppeja, joiden uskovat periytyvän muinaisesta Netherilin valtakunnasta saakka ja Pitkän Kuoleman munkit, jotka ovat viehtyneet kuolemasta.

 

Paladiinit

Jotkut soturit kuuluvat niihin, jotka uskovat hyveisiin ja korkeaan moraaliin. He seuraavat elämässään oppeja, joihin kuuluvat hyvyys, rohkeus ja kunnia ja ponnistelevat aina enemmän ja enemmän. Kun soturi löytää hyvyyden sydämestään, joku jumalista yleensä palkitsee hänet jumalallisilla lahjoilla, jotka tekevät hänestä yhä paremman uskon soturin. Faerunissa on erilaisia paladiinien järjestöjä, jotka seuraavat eri jumalten oppeja, mutta kaikkien paladiinien odotetaan seuraavan näitä hyveitä: heidän kuuluu olla anteliaita ja suvaitsevaisia, olla rehellisiä ja pitää lupauksensa, kohdella muita kunnioituksella vaikka he eivät kohtelisi paladiineja samoin, noudattaa lakia ja ylläpitää järjestystä, olla rohkeita sydämeltään ja monia muitakin hyveitä. Harva persoona on tarpeeksi voimakas ryhtyäkseen paladiiniksi, koska maailma on täynnä kaikenlaisia kiusauksia, mutta ne harvat, jotka tässä ammatissa pärjäävät, toimivat yleensä muiden inspiroijina, johtajina ja eräänlaisina idoleina, joita muut seuraavat sodan ja rauhan aikana.

 

Samoojat

Samoojien ammatti on varmaankin yksi vanhimmista Faerunissa druidien lisäksi. Jo kauan ennen ihmisten valtaannousua, haltiasamoojat vaelsivat maanpinnalla tutkien luontoa ja kartoittaen tuntematonta. Jokainen vaeltaja ei kuitenkaan samoojaksi pääse. Todelliset samoojat menevät luontoon ja löytävät siitä pyhyyttä, villiä alkukantaista voimaa, jota he tutkivat ja valjastavat omaksi voimakseen ja jokin pyhä koskettaa heitä. Samoojat palvovat yleensä eri luonnon jumalia, mutta jokainen samooja jakaa saman näkemyksen luonnon vapaudesta. Yleensä samoojat pitävät yhtä druidien kanssa. Samoojilla on salaisia merkkejä, joita he käyttävät luonnossa liikkuessaan, joita vain toiset samoojat osaavat tulkita ja lukea. Monet samoojat auttavat yhteisöjä selviytymään Rajamailla, jossa elämä on vaikeaa ja monet pedot vaanivat luonnossa. He saattavat usein toimia oppaina tai neuvoa, kuinka riistaa pyydetään niin, etteivät eläinten määrät laske liikaa. Jotkut samoojat saattavat metsästää vaarallisia hirviöitä tai etsiä esimerkiksi metsään kadonnutta väkeä. He voivat joissain tapauksissa toimia tiedustelijoina ja tutkimusmatkailijoina tuntemattomilla rajaseuduilla.

 

Varkaat

Joidenkin henkilöiden kyvyt eivät nojaa miekkaan tai magiaan, vaan ketteryyteen, oveluuteen ja hiljaisuuteen. Tällaiset taidot johtavat usein laittomiin tekoihin, mutta joissain tapauksissa vorokin voi pysytellä kaidalla polulla, käyttäen lahjojaan harkiten. Monissa suurissa ja pienissäkin kaupungeissa on kuitenkin valitettavasti varkaiden muodostamia ryhmittymiä, joita “varkaiden killoiksikin” kutsutaan. Nämä joukkiot ovat järjestäytynyttä rikollisuutta ja toimivat kaupungin hämärillä kujilla suojissa muiden katseilta. Joskus jopa “lain edustajien” valtuuttamina, korruption onnistuessa. Joistakin varkaista tulee kammottavia salamurhaajia tai tiedonvälittäjiä, Yartarin kaupungissa kerrotaan olevan varkaiden kilta nimeltään “Yartarin käsi” ja Seikkailijain kilta on jatkuvassa kilpavarustelussa tuota kiltaa kohtaan. Niinpä ne vähät varkaat, jotka tuntevat edes jotain kunniallisuutta sydämessään, liittyvät Seikkailijain kiltaan sen sijaan, että kulkisivat hämärillä ja laittomilla poluilla. Varkaiden kyvyt voivat olla suureksi hyödyksi killan tehtävillä, sillä varkaitten kerrotaan osaavan liikkua erittäin hiljaa ja avaavan taitavasti lukittuja arkkuja ja ovia.

 

Noidat

Taikuuden punos virtaa jokaisessa osassa Faerunia ja joillakin henkilöillä on luonnollinen kyky aistia, koskettaa ja muokata sitä. Heitä kutsutaan “noidiksi” ja he ovat saattaneet saada kyvyn verenperintönä joltakin muinaiselta esi-isältään, olkoon se sitten lohikäärme tai taivaallinen olento. Toiset taas joutuvat ns. villin ja raa’an magian koskettamiksi vahingossa tai tarkoituksella. Noitia esiintyy jokaisen rodun edustajissa ja usein heitä pelätään, koska heidän kantamansa maaginen lahja voi olla hyvin tuhoisa väärin käytettynä. Suurissa kaupungeissa noitia on usein joitakin, sillä heidän lahjansa voivat olla myös siunaus ja kantajalleen hyvin tuottoisaakin. Noidat ovat kuitenkin suhteellisen harvinaisia arkaaisen magian harjoittajia verrattuna oppineisiin velhoihin tai suuria uhrauksia tehneisiin manaajiin.

 

Manaajat

Manaajat tekevät usein suuria uhrauksia maagisten lahjojensa eteen. Heidän kerrotaan vehtaavan pirujen ja demoneiden kanssa, tai jopa vielä pahempaa, joidenkin niin luotaan työntävien ja mielennyrjäyttävien muinaisten voimien kanssa, että jopa jumalat ovat kironneet ne. Kuitenkin on myös manaajia, jotka saavat voimansa suurkeijuilta, kuten keijujen kuningattarilta ja kuninkailta. Joka tapauksessa tavan kansa kaihtaa manaajia ja heitä katsotaan aina epäluuloisesti. Mitä enemmän mahtia manaajat isännältään saavat, sitä enemmän taipumuksia he persoonaansa ja vartaloonsa tältä isännältä ja sen edustamilta voimilta saavat. Ilmeisesti manaajan mahtiin kuuluu aina jonkinlainen sopimus voimakkaamman olennon kanssa.  

 

Velhot

Velhot ovat suurilukuisin ja kurinalaisin joukko arkaaisen magian harjoittajista. He oppivat voimansa vuosien harjoittelun ja opiskelun myötä ja useat heistä palvovat Mystraa, magian jumalatarta. Jotkut nuoret velhonalut opiskelevat mestarin kanssa ja palvelevat vuosia heidän oppipoikinaan ja -tyttöinään, kun taas toiset liittyvät johonkin velhojen akatemiaan, jollaisia on joissakin suurissa kaupungeissa. Useat velhoista opiskelevat yksinään pitkiä aikoja, kun he edistyvät urallaan ja ovat melko syrjään vetäytyviä yhteiskunnasta. He saattavat perustaa jonkun tornin tai opiston jonnekin kauas, jotta heitä ei häirittäisi niin usein. Toiset velhot taas ottavat osaa mielellään politiikkaan ja hallintoon ja auttavat yhteiskuntaa omilla taidoillaan ja älykkyydellään. Jos velholla on hyvä maine, häntä arvostetaan erittäin paljon kansan keskuudessa, kun taas pahamaineisista velhoista ja heidän teoistaan kerrotaan kauhutarinoita, jotka saavat rohkeimmankin soturin polvet veteliksi. Jos velho saavuttaa jotakin suurta urallaan, aletaan häntä kutsumaan Arkkivelhoksi, mutta tällaista titteliä ei moni velho elämänsä aikana ansaitse. Kerrotaanpa kaukana idässä olevan myös valtio, jota pahat velhot johtavat ja tämä valtio kulkee nimellä “Thay”. Thayn “Punaiset Velhot” herättävät pelkoa kenessä tahansa, joka nimen kuulee.  

 

Psionistit

Psionistit ovat varmasti kaikkein harvinaisin ryhmä Faerunissa. Heistä ei tiedetä paljon mitään, mutta joitakin tarinoita tunnetaan olennoista ja henkilöistä, jotka pystyivät tekemään ihmeitä pelkän mielensä voimalla. Psionistin synty on kummallinen tapahtuma ja psionistit tavalla tai toisella tekevät varmasti suurtekoja eläessään, olkoot ne sitten pahoja tai hyviä. Psionistien kerrotaan vaikuttavan muiden olentojen mieliin ja kontrolloivan ainetta ja energiaa.


“Wizards of the Coast, Dungeons & Dragons, and their logos are trademarks of Wizards of the Coast LLC in the United States and other countries. © 2015 Wizards. All Rights Reserved.”
“This Web site is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Wizards of the Coast LLC. This Web site may use the trademarks and other intellectual property of Wizards of the Coast LLC, which is permitted under Wizards’ Fan Site Policy. For example, Dungeons & Dragons® is a trademark[s] of Wizards of the Coast. For more information about Wizards of the Coast or any of Wizards’ trademarks or other intellectual property, please visit their website at (www.wizards.com).”

Tulosta